Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: lãng mạn (3) thất ngôn bát cú (6) hạ (5) cảnh (4) tình (1413)
Đăng ngày 25/05/2021 11:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tào Kha - Nghi Tàm vào 30/11/2021 15:01, số lượt xem: 197

Trăng tàn khéo tỏ, hạ đành sang,
Ban trưa nắng toả, tiếng gà khan,
Dưới sân khẽ bẻ một nhành sứ,
Lầu cao bỗng đổ một tiếng đàn
Gửi trận gió mây về chốn cũ
Để lại nơi này màu mưa tan.
Liên hoa giếng ngọc còn thơm ngát
Cho lòng cố thủ, dài mênh mang.