Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 08/12/2017 14:29, số lượt xem: 534

Từ em trở dạ bước sang thuyền
Thả mũi chông tình nhọn hoắt xuyên
Đã bỏ chiều nao vầy ước nguyện
Và quên hạ ấy phả mơ nguyền
Hoang tàn thệ luống thầm đau chuyển
Thảng níu mê rời quạnh quẽ duyên
Trả hết tâm tình đêm mộng huyễn
Vàng trăng xám xịt dỗi mi huyền

Vàng trăng xám xịt dỗi mi huyền
Khiến ngõ đi về tủi phận duyên
Lặng lẽ ươn đời chua chát biển
Triền miên úa phận đỏng đưa nguyền
Ân tình xót nhạt nhoà cung huyễn
Buốt bã tim khờ kỷ niệm xuyên
Bạc bẽo len vào thay nẻo luyến
Từ em trở dạ bước sang thuyền

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm