Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 26/01/2018 11:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 26/01/2018 11:32, số lượt xem: 579

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ chim
Dõi phương mù thẳm dõi phương tìm
Làm thâm cật ruột làm thâm tím
Xót lặng gan lòng xót lặng im
Hoài tưởng tình yêu hoài tưởng lịm
Lại chao duyên phận lại chao chìm
Làm rơi ân ái làm rơi nghĩm
Khiến vỡ duyên thề khiến vỡ tim

Khiến vỡ duyên thề khiến vỡ tim
Rối tơ tóc mộng rối tơ chìm
Mùa thương nào nữa mùa thương lịm
Quãng ái đâu rồi quãng ái im
Sao nỡ quay lòng sao nỡ nghĩm
Phải hao kiệt sức phải hao tìm
Buồn tê khúc ruột buồn tê tím
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ chim