Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 18/06/2016 08:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:27, số lượt xem: 698

Nhặt cánh hoa chiều nhớ phượng xưa
Phượng ơi còn có thuở bông đùa
Nồng chăng phượng thắm ngày buông lả
Hay cũng mơ nhoà phượng rã thưa
Bữa nọ phượng hồng luôn nở kín
Mà nay phượng mới chẳng ken vừa
Phượng buồn chi hỡi nhoè mi nhỏ
Ký ức vương hoài dáng phượng đưa

Ngóng hoài kỷ niệm phượng về chưa
Dưới gốc phượng xinh tám nỏ chừa
Phượng cũng nghiêng hồn quên cõi nắng
Phượng còn che vở khỏi làn trưa
Ngùi mơ sắc phượng triền miên phả
Nuối tiếc phượng tình mải miết ưa
Phượng cũ xa rồi hoang hoải quá
Thương chiều ngoái phượng xót nồng xưa

Bát điệp - Ô thước kiều