Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/04/2018 11:40, số lượt xem: 967

Mà thì diễm mộng cũng lìa rơi
Luyến ái ngày nao dạt cuối trời
Leo lét canh tàn thơ úa rã
Chòng chành khắc tận nhạc sầu lơi
Mùi hương nguyệt tản nhoè trong gió
Biệt rụi vào mây nhúm lửa đời
Vỗ cánh mê lầm tan khát vọng
Tím lòng dõi mắt lạc loài khơi

Tím lòng dõi mắt lạc loài khơi
Khắc khoải tình chao xám nẻo đời
Sao để trâm nguyền tan tác rụng
Đâu vì lửa thệ bẽ bàng lơi
Còn chi ước nguyện choàng chăn gối
Đã hết nguyền hương giữa đất trời
Van níu bao ngày van níu huyễn
Mà thì diễm mộng cũng lìa rơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm