Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1408)
Đăng ngày 09/04/2016 20:53, số lượt xem: 301

Vẫn dòng lục bát nồng say
Câu sáu câu tám của ngày hôm nao.

Vẫn là một ước hai ao
Giấu thầm trong dạ, em nào có hay
Thế rồi buồn trở thành cay
Chạnh lòng giữa giấc tình bay xa rồi…

Tiếc xưa không tỏ một lời
Để nay sáo nhỏ vợi vời khói mây
Giả liều dạo đó cầm tay
Có khi lòng mở - lăn quay cuộc tình…

Ngóng cheo leo, xót phận mình
Ngại ngần chi bấy lặng thinh để hoài…