Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/06/2016 08:23, số lượt xem: 535

Sao gởi ngát nồng ánh diễm thương
Ngọt ngào trăm ý lộng ngời chương
Vào thơm thảo ái bừng mê mệt
Mở khát khao tình dậy vấn vương
Chao chác khúc nguyền hoan gối phượng
Trở trăn lòng thệ nhớ canh trường
Cao vời ước hẹn khúc thờ thẫn
Xao xác mộng đời trải cánh hương

Hương cánh trải đời mộng xác xao
Thẫn thờ khúc hẹn ước vời cao
Trường canh nuối thệ lòng trăn trở
Phượng gối mơ nguyền dạ chác chao
Vương vấn dậy tình khao khát mở
Mệt mê bừng ái thảo thơm vào
Chương ngời lộng ý trăm ngào ngọt
Thương diễm ánh nồng ngát gởi sao

Thuận nghịch độc