Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 28/12/2017 10:37, số lượt xem: 372

Nàng hỡi hãy cùng nguyệt sánh vai
Nàng gieo làn gió đẫm hương cài
Nàng đem nẻo mộng vầy hoa trái
Nàng thả cung thề dệt trí ai
Nàng lộng chứa chan hoà bến bãi
Nàng khơi quấn quyện thoả đêm ngày
Nàng ngan ngát phả lời thương lại
Nàng nhé ân tình chớ rụi phai

Ta ngời sắc nhớ giữ nào phai
Ta ướp tình yêu ngọt tháng ngày
Ta toả mộng mơ thùa nguyện ái
Ta lồng khát vọng kết thề ai
Ta tràn nỗi ước mùa thơ trải
Ta dậy niềm yêu cõi nắng cài
Ta vẫn mỏi mong dù biệt ngái
Ta nguyền chung thuỷ tựa cùng vai

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ nhất thanh – Bát đồng âm