Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 07/05/2017 15:20, số lượt xem: 459

Rẻo ước luôn ghì giữa dạ anh
Hằng mong nẻo thệ sẽ luôn thành
Cầu duyên số đẹp hoài lâng cảnh
Vái nẻo tơ huyền mãi lộng tranh
Rạng rỡ cau trầu thơm thảo nhánh
Triền miên lửa ái ngọt ngon cành
Dù lâm bão tố tình lanh lảnh
Giữ biếc tâm hồn thoả mộng xanh

Giữ biếc tâm hồn thoả mộng xanh
Mùa hoan rạng rỡ khắp cây cành
Luôn ngời sắc cảm rền chuông khánh
Mãi lộng hương nguyền phả bức tranh
Quá vãng xây tình bao vọng chảnh
Thời gian góp lửa vạn mơ thành
Này em hãy nhớ lời tâm nguyện
Rẻo ước luôn ghì giữa dạ anh

Liên hoàn – Ngũ độ thanh - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm