Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1407)
Đăng ngày 23/03/2016 12:35, số lượt xem: 337

Tỷ nỗi thương người xiết chặt tay
Ngàn câu rạng rỡ tỏ thơm bày
Trăm viền ái cảm mơ màng vậy
Vạn cõi xuân tình lả lướt thay
Ức rỡ ràng len nồng lịm nguẩy
Muôn ngào ngọt thoả biếc ngời say
Đôi mình dạ khúc bồng lai quẩy
Triệu đoá hồng tươi giữa nẻo này

Chín thuỷ chung lòng mãi quyện tay
Mười phân vẹn thoả diễm chưng bày
Đôi vầng huyễn ảo bừng thơm ngậy
Cặp cõi mơ màng toả ngát thay
Nửa lọn thơ tình luôn xoã cháy
Song niềm lửa ái duỗi cuồng say
Hai đời quấn quyện cùng tan chảy
Một cõi trời mơ cảnh thắm này

Toán thi - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm