Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 14/08/2016 17:43, số lượt xem: 705

Để mãi tình thơ buốt giọt sầu!
Ân thề trắc trở nhuộm buồn sâu
Vì đâu bạc kiếp tàn hoang nẻo
Đến phải mòn thân lặng lẽ cầu
Vẫn ước trăng nguyền loang toả mộng
Cho hoài vũ khúc dạt lìa ngâu
Nguồn yêu lại nối vầng thương rỡ
Hệt thuở nồng say cõi ái đầu

Hệt thuở nồng say cõi ái đầu
Không còn ngõ vắng đợi tàn ngâu
Nhìn con phố nhỏ hoài chia ngã
Để bước chân hoang mãi lạc cầu
Nguyệt vấn ân nồng đâu đã hỏng
Vân ngờ nghĩa thắm chẳng còn sâu
Thì thôi tiếng hẹn này xin trả
Tại kiếp nào gieo lỡ phủ sầu!

Liên hoàn - Thuận nghịch vận