Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1407)
Đăng ngày 06/05/2016 13:45, số lượt xem: 377

Đêm luyến phả lòng quấn quyện thương
Chứa chan nồng lịm ngát canh trường
Mềm môi gởi phượng ngào ngon ái
Biếc mắt lâng tình ngớn ngả sương
Thềm mải miết thơm bừng dậy sắc
Giấc hư huyền lộng thoả hoan đường
Thêm dào dạt toả loang vờn nguyệt
Êm dịu khúc bồng huyễn ảo hương

Hương ảo huyễn bồng khúc dịu êm
Nguyệt vờn loang toả dạt dào thêm
Đường hoan thoả lộng huyền hư giấc
Sắc dậy bừng thơm miết mải thềm
Sương ngả ngớn tình lâng mắt biếc
Ái ngon ngào phượng gởi môi mềm
Trường canh ngát lịm nồng chan chứa
Thương quyện quấn lòng phả luyến đêm

Thuận nghịch độc - Bát láy