Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 05/06/2016 06:59, số lượt xem: 642

Sao thế nỡ lòng đổi nhớ thương
Rã tình uyên xót nghẹn ngào vương
Hào chôn mộng huyễn ngày trơ cội
Lệ trĩu mi sầu dạ buốt sương
Chao ái tủi lời đau bóng lẻ
Vỡ duyên hờn giọng khản canh trường
Cao trời hỡi rát ôi thầm quặn
Hoa nguyệt úa nguyền thẫm nuối hương

Hương nuối thẫm nguyền úa nguyệt hoa
Quặn thầm ôi rát hỡi trời cao
Trường canh khản giọng hờn duyên vỡ
Lẻ bóng đau lời tủi ái chao
Sương buốt dạ sầu mi trĩu lệ
Cội trơ ngày huyễn mộng chôn hào
Vương thề nghẹn xót uyên tình rã
Thương nhớ đổi lòng nỡ thế sao

Thuận nghịch độc