Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 20/03/2016 22:15, số lượt xem: 530

Say đắm giấc hường lộng sắc phau
Ngát lòng vương bóng dõi hồn trao
Ngây khờ tuổi biếc mê huyền ảo
Thắm thiết trăng nồng ước huyễn cao
Dài nghĩa nợ duyên vàng thẫm ngát
Đượm xuân tình ái lựng thơm ngào
Lay ngào ngọt khẽ bừng hương phấn
Say đắm giấc hường lộng sắc phau

Phau sắc lộng hường giấc đắm say
Phấn hương bừng khẽ ngọt ngào lay
Ngào thơm lựng ái tình xuân đượm
Ngát thẫm vàng duyên nợ nghĩa dài
Cao huyễn ước nồng trăng thiết thắm
Ảo huyền mê biếc tuổi khờ ngây
Trao hồn dõi bóng vương lòng ngát
Phau sắc lộng hường giấc đắm say

Thuận nghịch độc