Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 14/08/2017 20:23, số lượt xem: 283

Tình nồng mãi giữ nào vơi
Vọng ru thơ nhạc dậy phơi phới đàn
Nâng niu dáng ngọc nhẹ nhàng
Dìu nhau bay tới cõi miên man nào.

Hương nguyền vỗ cánh nôn nao
Quyện trong mây gió thoả khao khát hồn
Ái ân mãi nhé mặn nồng
Em ta thành một ngoái bồng bột xưa.

Duyên trầm cứ miết đòng đưa
Cho ta uống trọn ngọt mưa móc tình
Rồi đây ta rước về dinh
Ngày đêm quấn quyện thiệt sinh động nè.

Lửa bừng cao vút ngọn tre
Trong nhau thủ thỉ ướm khẽ khẽ lời
Ngọt mềm diệu ái chuyển phơi
Ái ân nồng mặn đến rời rã luôn...