Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 10/06/2017 15:03, số lượt xem: 534

Làm cho trí não buồn ghê vậy
Khiến cả tâm hồn như bão quậy
Vẫn ước tim lòng được khoả khuây
Và xin quá vãng đừng vung vẩy
Êm đềm sắc cảm mãi hoài lây
Quạnh quẽ hương tình sao khó đẩy
Có những đêm dài lạnh phủ mây
Mầm yêu thức tỉnh toan trờ dậy

Mầm yêu thức tỉnh toan trờ dậy
Vẫn sợ giông đời khe khắt đẩy
Thuở đó ân nguyền bỗng hoạ lây
Nên giờ thệ ước hoài đau quẩy
Sao mà kỷ niệm cứ choàng vây
Đến nỗi ân tình luôn trở quậy
Giữa lúc mơ về thuở dại ngây
Làm cho trí não buồn ghê vậy

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm