Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 07/06/2018 17:33, số lượt xem: 624

Đoạn trường ái mộng lạc về đâu
Khiến nỗi từ ly bạc mái đầu
Khúc khuỷu cho hồn đau đớn nẫu
Phân kỳ khiến dạ guộc gầy sâu
Trời ơi nghĩa trượng còn chi thấu
Đất hỡi thép gang cũng phải sầu
Tái mét tâm hồn như giải phẫu
Tấc lòng khổ não nghỉm chìm lâu

Cân bằng ước nguyện đã từ lâu
Chỉ ước lòng son bớt thảm sầu
Ròng rã tấn công nào chịu thấu
Êm đềm ký thác mãi hoài sâu
Trượng phu sớm tối bình an khẩu
Yến ẩm ngày đêm nhẹ nhõm đầu
Độ lượng khoan hồng như dạ mẫu
Tạ từ hương lửa biết tìm đâu

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Tập Đo lường ẩn – Bát đồng âm