Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 16/07/2017 14:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 14:04, số lượt xem: 668

Nước Việt ngàn năm của Đế Hùng
Căm thù xâm lược mãi lòng nung
Nhiều tên Hán tặc lên giàn cúng
Lắm lũ Tàu gian chịu nước cùng
Cọc gỗ Bạch Đằng đâm toác lủng
Binh đoàn Vạn Kiếp phá tuềnh bung
Tập[1] ơi nhớ nhé đừng mơ khủng
Kẻo lại như xưa gãy cái đùng

Kẻo lại như xưa gãy cái đùng
Cơ đồ Hoa Hạ phải rời bung
Đừng đem lực lượng dầu sôi nhúng
Chớ để quân dân lửa bỏng cùng
Trăm bận giong tàu đây bắn thủng
Một lòng giết giặc đã hoài nung
Thù căm sáng rực lên đầu súng
Nước Việt ngàn năm của Đế Hùng

[1]Tập Cận Bình-Chủ tịch nước Trung Quốc
Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm