Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thơ (62)
Đăng ngày 19/03/2016 13:39, số lượt xem: 351

Tình thơ một nhúm viết dâng đời
Nhả kén ươm tằm mấy chẳng luôi
Dệt tứ ngân hồn vang lộng cõi
Thùa câu nức giọng phả loang trời
Ngời thơm điệu rỡ ràng muôn lối
Rạo rực bao lòng biếc ngọt môi
Mãi ước hương nồng thêm sắc ngợi
Và mong phím lụa trỗi bao thời

Và mong phím lụa trỗi bao thời
Để thoả ân tình quyến mọi nơi
Phả đượm lòng ai ngào ngạt cõi
Choàng lâng dạ bạn thảo thơm lời
Kim bằng dệt loáng bừng hương gởi
Chợt sáng sắc chờ ánh nguyệt lơi
Vẫn mãi nuôi hồn thơ tận cuối
Cùng nhau xướng hoạ quyện tâm ngời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm