Gõ nhẹ bài thơ ấp ủ tình,
Trao người bạn hữu rất tường minh.
Chào Xuân rộn rã cười khoan khoái,
Cỗ Tết tưng bừng chuyện ỏi inh.
Hũ rượu lừng thơm mời hảo hán,
Khô mồi toả ngát gọi hùng binh.
Nhâm Dần mạnh mẽ dời Tân Sửu,
Dũng cảm tài năng vượt chính mình.

6/1/2022