Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thơ (69)
Đăng ngày 01/03/2017 15:22, số lượt xem: 573

Đường thi xướng hoạ trỗi men tình
Để cuộc đời này mãi sáng vinh
Sẽ thoả mơ huyền vui nhất định
Và thêm mộng diễm ngát đăng trình
Rồi dâng nghĩa bổng loang ngời chính
Hãy viết câu ngào tả lịm xinh
Bạn dẫn ngàn hương choàng tới đỉnh
Cầm tay nối nhịp trải tâm mình

Cầm tay nối nhịp trải tâm mình
Chữ nghĩa tơ tằm sắc tuyệt xinh
Ngất ngưởng sông hồ loang cõi định
Triền miên ý tưởng lộng hương trình
Luôn nồng ánh nguyệt êm đềm vĩnh
Mãi đượm kim bằng khấp khởi vinh
Quãng nhớ triền thương dào dạt thỉnh
Đường thi xướng hoạ trỗi men tình

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm