Mây thơ lấp lánh mấy từng
Hương thơ dịu ngọt thơm lừng cánh xuân
Ý thơ lờ lững bâng khuâng
Tình thơ dạo chốn lòng trần mơ tiên.

Nụ tầm xuân, dễ nào thuyên
Hoa soi sắc thắm, kén tìm bướm mơ
Gió xuân giục biếc lửng lờ
Dắt nhau đến cõi nguyền thơ trao tình.

Ơ kìa, lộng ánh bình minh…