Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 23/10/2016 19:52, số lượt xem: 522

Hồn loang tím nhớ suốt canh đầy
Bao kỷ niệm đời góp lại đây
Này hỡi cớ sao huyền mộng vỡ
Vì đâu nên nỗi huyễn tình bay
Tìm trăng ước hẹn ngùi tim xót
Kiếm bến thệ nguyền tủi mắt cay
Nát cánh hương lòng tê khắc khoải
Lòng ơi tha thắt suốt đêm ngày

Lòng ơi tha thắt suốt đêm ngày
Mộng lỡ hoang tàn dạ xót cay
Chao chác kiếp đời trơ phím hỏng
Rã rời phận số tẻ đàn bay
Lời thơ ngày đó nào ươm lại
Hương ái hôm nào chẳng ngoái đây
Suông tửu cô tình đêm vắng lặng
Hồn loang tím nhớ suốt canh đầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm