Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 05/05/2018 11:46, số lượt xem: 714

Không vàng chẳng giữ được người yêu
Dẫu lắm nồng thương thoả chuộng chiều
Bởi lẽ kim tiền thay vạn tiếng
Vầy nên ước thệ đổi trăm điều
Ê chề ái cảm tàn hoang vợi
Ngán ngẫm duyên tình ảo vọng khêu
Cứ giữa đêm về than thở giọng
Nghe chừng ái cảm đã mờ phiêu

Nghe chừng ái cảm đã mờ phiêu
Oán hận đêm ngày mải miết khêu
Cứ ngỡ chung tình nên đượm nẻo
Dè đâu bội nghĩa khiến phai điều
Tình ơi mấy nữa đành trơ mộng
Ái hỡi vì đâu phải quạnh chiều
Rạn vỡ trong lòng câu tiếc rẻ
Không vàng chẳng giữ được người yêu

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm