Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 01/12/2016 14:02, số lượt xem: 608

Hoa nắng huyễn tình lịm đắm say
Nguyệt thơm lồng dáng ngọt trang đài
Nhoà cung diệu ảo nồng hương phấn
Dậy phím mơ huyền thẫm gió mây
Da diết nhớ chuyền tim mãi vọng
Dạt dào thương luyến dạ hoài ngây
Hoà chan ái mộng thùa xao xuyến
Tha thiết giữa nguyền ước bổng bay

Bay bổng ước nguyền giữa thiết tha
Xuyến xao thùa mộng ái chan hoà
Ngây hoài dạ luyến thương dào dạt
Vọng mãi tim chuyền nhớ diết da
Mây gió thẫm huyền mơ phím dậy
Phấn hương nồng ảo diệu cung nhoà
Đài trang ngọt dáng lồng thơm nguyệt
Say đắm lịm tình huyễn nắng hoa

Thuận nghịch độc