Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/03/2016 13:41, số lượt xem: 601

Sao mà ước vọng trỗi ngầm thêm
Cứ ngỡ vuông tròn thoả dịu êm
Trải ước duyên thầm luôn mãi lộng
Lèn mơ ái đẫm toả dâng thèm
Tình tang ảo diệu đầy hương níu
Lả lướt huyền âm loã mộng kèm
Dẫu lướt trăm lần trên đỉnh lịm
Thương hoài dáng nguyệt chỉ mình em

Thương hoài dáng nguyệt chỉ mình em
Lộng sắc niềm thương ảo huyễn kèm
Mượt thẫm men nồng chao phím toả
Lừng thơm cõi biếc dậy cung thèm
Ngàn năm cũng chỉ ôm hoài nhớ
Vạn kiếp âu là phả mãi êm
Đã muốn duyên tình hôm tỏ thệ
Sao mà ước vọng trỗi ngầm êm

Liên hoàn