Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 19/03/2016 13:47, số lượt xem: 537

Xa rồi tiếng hát quyện ngàn mây
Xao xuyến lòng mê thẫm tím ngày
Gió hỡi phương nào loang ngóng đợi
Mưa hời chốn cũ nghẹn lùng vây
Buông dòng huyễn ái đành luôi lả
Nhấp chén ảo tình mãi cứ say
Tiếc rẽ chi hoài thêm mặn đắng
Mùa thương ký ức thoảng chao đầy

Mùa thương ký ức thoảng chao đầy
Kỷ niệm ới ời mải miết say
Nhớ buổi trăng chuyền thơ ngút toả
Thêm lần gió dỗi nhạc trùng vây
Còn đâu thuở luyến còn đâu nguyệt
Chẳng nữa mùa hoan chẳng nữa ngày
Đã hết vàng mơ thời hạnh ngộ
Xa rồi tiếng hát quyện ngàn mây

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm