Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 02/12/2016 13:59, số lượt xem: 670

Nguyệt úa thơ tàn níu phỏng chi
Triền thương sạt vỡ héo xuân thì
Vọt vàng mắt rã rời duyên bỉ
Đau đớn yêu nhoè khắc khoải mi
Biết thế chiều nao đừng đoái nghĩ
Giờ đâu buổi ấy biệt toang ghì
Vàng xưa ơi hỡi còn đâu nhỉ
Cánh phượng xoay chiều ngúng nguẩy đi

Cánh phượng xoay chiều ngúng nguẩy đi
Bỏ chăn gạt gối chỏng chơ ghì
Tình chao ước rụi đời hoen trí
Ái rạn duyên sầu lệ đẫm mi
Có phải mơ màng thăm thẳm vị
Mà gây tan tác dở dang thì
Thôi đừng giả bộ lời năn nỉ
Nguyệt úa thơ tàn níu phỏng chi

Liên hoàn – Giao cổ đối –Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm