Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 19/03/2016 14:13, số lượt xem: 486

Lệ thảm lòng đau quãng xám mờ
Thôi rồi dứt cảm đoạn đường tơ
Còn chi kỷ niệm thời lâng ái
Mấy nữa ân tình buổi hoạ thơ
Dõi bóng năm nào trong hẻo mộng
Neo lòng thuở đó giữa tàn mơ
Vàng trăng tủi hận đời ngang trái
Xám cả mùa thương não đợi chờ

Xám cả mùa thương não đợi chờ
Ta về góc nhỏ rụi niềm mơ
Hờn đau ái nguyệt tàn sương trải
Bút thẩn nghiên vùi dỗi giận thơ
Bởi ngỡ tình yên mà hiến cội
Đâu dè dạ đổi khiến chùng tơ
Từng đêm quá vãng về xao động
Lệ thảm lòng đau quãng xám mờ

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm