Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 29/09/2017 12:34, số lượt xem: 360

Mầm yêu nào dễ nói năng
Nhiều khi câm nín giữa lăng xăng lời
Ví như con nước đầy vơi
Dẫu khi xuống cạn vẫn mời mọc thương.

Bão mưa là bệnh vô thường
Vết xưa gặp gỡ vẫn nương náu lòng
Thì xin đừng có rỗng không
Kẻo câu hoan lạc hoá nông nổi thề.

Đường tình vạn dặm sơn khê
Trầu cau đã hứa chớ tê tái nguyền
Một lời phát bởi hồng duyên
Thì cho mãn kiếp mãi huyền diệu thơm.

Chắt chiu chút nghĩa rạ rơm
Tình chàng ý thiếp nguyện thơm thảo hoài
Thề này bén dạo ngô khoai
Tin yêu vằng vặc ước thoai thoải bền...