Đã vọng thương nàng thuở ướm thơ
Cùng bao thấp thỏm dệt mong chờ
Triền miên dõi nhớ trong thầm lặng
Ngất ngưởng tìm yêu giữa mịt mờ
Hãy chuốc hoa tình thêm toả đượm
Và lâng nhịp ái phả say đờ
Nghê thường vũ điệu bồng lai nhé
Khiến cả đôi mình cũng lịm ngơ

Khiến cả đôi mình cũng lịm ngơ
Mùa hoan rộn rã đến mê đờ
Trầm hương diệu bén êm đềm phả
Hạnh phúc ngời loang thoả mãn chờ
Cũng lại lơi tình khi nắng toả
Rồi ra lả mộng lúc sương mờ
Người ơi hãy kịp về đây nhé
Đã vọng thương nàng thuở ướm thơ

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm