Quên để nhớ một thời yêu thương ấy
Nhạc hoài mong ru khẽ phiến môi mềm
Vũ trụ lững lờ chếnh choáng màn đêm
Ta thảng thốt đong đưa từng ảo vọng.

Và mắt môi những ân tình nóng bỏng
Ướp chín hồn bao khoảnh khắc hoài thương
Tìm mới lớn ủ ấp nét ngần vương
Mùa hạnh ngộ thơm lùng tia nắng mới.

Và bình minh, đem bướm vàng chao tới
Rọi sáng đời, xua hư ảo ngày qua
Hãy ánh lên mọi nẻo giữa ta bà
Cho kỷ niệm chỉ còn trong quá vãng.

Đời vẫn đẹp, đoá hồng tô năm tháng
Dẫn dắt mình lên nẻo mới màu vui
Hãy quân đi tất cả những bùi ngùi
Đời vẫn đẹp khi tình ca trỗi bước....