Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/03/2016 07:01, số lượt xem: 532

Nguyệt lão hồng tơ kết nghĩa trời
Tang tình diễm ảo mộng ngàn lơi
Ân nguyền dậy rỡ ràng hoa lá
Lộng lẫy trầm hương ái cảm ngời
Để mãi mùa thơm choàng ngõ lộng
Cho hoài nốt đượm níu đường khơi
Dòng mơ quấn quyện lời thơ huyễn
Dạ khúc bồng lai mải miết vời

Dạ khúc bồng lai mải miết vời
Mơ nồng phả vẹn cuộc tình khơi
Nghê thường vũ lượn hoài lâng biếc
Hoan lạc phách ngân vẫn rạng ngời
Mãi khoá môi tình trong ái lịm
Thêm hoà mắt phụng giữa chiều lơi
Gối chăn hương lửa ngàn đêm quyện
Nguyệt lão hồng tơ kết nghĩa trời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm