Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 22/06/2017 13:19, số lượt xem: 483

Thu ảnh ảo tình đổi trước sau
Sắc xưa ngùi dậy nhớ thương màu
Mù xa hẹn ước làm tim vỡ
Biệt thẳm ân thề khiến dạ chau
U thảm thiết nguyền mong đợi úa
Khổ tàn hoang nguyện ước mơ nhàu
Ngù ngây giữa mộng buồn côi cút
Du lãng bạt hồn rệu rã đau

Đau rã rệu hồn bạt lãng du
Cút côi buồn mộng giữa ngây ngù
Nhàu mơ ước nguyện hoang tàn khổ
Úa đợi mong nguyền thiết thảm u
Chau dạ khúc thề thăm thẳm hút
Vỡ tim buổi ước quạnh xa mù
Màu thương nhớ dậy ngùi xưa sắc
Sau trước đổi tình ảo ảnh thu

Thuận nghịch độc