Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 29/03/2018 14:22, số lượt xem: 603

Đồng tê hiu quạnh tái tê đồng
Trông ngoái đâu nào chỗ ngoái trông
Phím rã ê chề tan rã phím
Đông sầu áo não lặng sầu đông
Xám rơi vàng vọt tàn rơi xám
Hồng bạt triền miên vỡ bạt hồng
Lỡ khúc tim nồng đau khúc lỡ
Không tình lạnh buốt giữa tình không

Không nguyền quặn tủi thệ nguyền không
Hồng vợi mù tăm ngút vợi hồng
Gió bạt xuân thì lang bạt gió
Đông hờn nhật nguyệt dỗi hờn đông
Ước mơ ái đượm vùi mơ ước
Trông đợi tin vàng mỏi đợi trông
Huyễn ảo duyên tình đau ảo huyễn
Đồng như hoang bãi lạnh như đồng

Liên hoàn – Điệp từ - Thủ vỹ đồng - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm