Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/08/2016 17:48, số lượt xem: 953

Trông chờ nguyệt lão kết thành duyên
Vọng mãi thương lời dệt thuý uyên
Bồng bế lịm yêu ngời khúc nguyện
Mộng mơ tròn ý rạng tâm nguyền
Mong bừng lửa phượng tim hoài luyến
Lộng ngát hương quỳnh sắc vẹn nguyên
Nồng mặn gối chăn vầy nẻo huyễn
Dòng thơ ái cảm bến ru thuyền

Thuyền ru bến cảm ái thơ dòng
Huyễn nẻo vầy chăn gối mặn nồng
Nguyên vẹn sắc quỳnh hương ngát lộng
Luyến hoài tim phượng lửa bừng mong
Nguyền tâm rạng ý tròn mơ mộng
Nguyện khúc ngời yêu lịm bế bồng
Uyên thuý dệt lời thương mãi vọng
Duyên thành kết lão nguyệt chờ trông

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm