Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 19/11/2017 17:02, số lượt xem: 505

Đường xưa lặng bước buổii mưa chiều
Mây nước ơ hờ nhuốm quạnh liêu
Cứ tưởng ngàn xanh rờn dặm liễu
Đâu dè dốc cũ mịt đồi tiêu
Triền thơ rã xám hoang tàn chiếu
Bạc ẩm ương nhoè nẻo phú xiêu
Để ngỡ ngàng thay tình lắm kiểu
Nên đành lỡ phím vuột đường yêu

Lỡ phím nên đành thả cuộc yêu
Cung Hằng ám muội khiến thề xiêu
Ái ân cạn thẫm lời bêu xiếu
Dốc tửu hoang tàn hạnh phúc tiêu
Có phải nhạt nhoà gây rã rệu
Hay là lừa lọc khiến sầu liêu
Mà sao kiếp phận nguyền ân thiếu
Đến nổi đau thương xót xáy chiều

Liên hoàn – Giao cổ đối – Thuận nghịch vận – Ô thước kiều – Bát đồng âm