Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 16/09/2017 12:27, số lượt xem: 394

Chiều nghiêng đổ nắng duỗi qua thềm
Gió chuyển cung trầm gõ nhịp êm
Những vạt mây hồng lo trải giấc
Đôi chùm cỏ biếc dợm hoà đêm
Choàng chân tuổi nhớ lèn môi mọng
Chở ngọn mùa thương xoã tóc mềm
Mở cánh ân tình loang ngõ hạnh
Mơ màng thẫm đượm toả nồng têm

Mơ màng thẫm đượm toả nồng têm
Noãn cúc bừng hương khởi nhuỵ mềm
Vọng thuở thơm ngời ngan ngát cõi
Chao nguyền diệu thắm rỡ ràng đêm
Vành môi rót mật cài hoa đẫm
Thảm ái vun tình xoãi lụa êm
Thoả giấc thùa vui mừng rỡ nguyện
Chiều nghiêng đổ nắng duỗi qua thềm

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm