Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: TÌNH (1407)
Đăng ngày 04/03/2015 00:05, số lượt xem: 319

“Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…
Ông ơi ông vớt tôi vào,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con!”
Cò nghèo cò vẫn sắt son,
Lòng ngay dạ tốt, chết còn hương thơm.
Còn bao kẻ sống ăn cơm,
Mà không thanh sạch, danh rườm tiếng hôi.

Thu Giáp Ngọ 2014