Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 22/05/2016 05:17, số lượt xem: 442

Chân thành gởi ấy chút tình thơ
Ấm lại niềm yêu thoả ngóng chờ
Mắt biếc trao ngày mong hữu hạn
Môi hồng dõi tháng đợi vô bờ
Thương chiều ước gởi hoài sâu nặng
Nhớ buổi thề trao chẳng ngại ngờ
Kỷ niệm chan hoà trong lụa nắng
Người đi tim bỗng dại ngây khờ

Người đi tim bỗng dại ngây khờ
Tình hỡi đừng nên tạo bất ngờ
Khoảng cách nào ngăn hồn níu mộng
Thời gian khó cản ái mơn bờ
Trầm hương vạn kiếp cẩu mơ gởi
Hạnh phúc ngàn năm mãi vọng chờ
Dốc trọn tâm lòng nương nguyệt ảnh
Chân thành gởi ấy chút tình thơ

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm