Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 10/09/2016 16:16, số lượt xem: 2025

Cầm ca số kiếp tựa thân bèo
Vốn dĩ do trời định phải đeo
Hát dở ông trùm la cút xéo
Hò hay khán giả rộn hùa theo
Hí trường tung hứng nhiều thơm thẻo
Sâu khấu xập xình lắm ỏng eo
To nhỏ khóc cười vuông nhọn méo
Trò vui diễn suốt lả tay khoèo

Trò vui diễn suốt lả tay khoèo
Nhún nhảy đu từng nhịp uốn eo
Gặp buổi ê càng đâu dám léo
Dù khi túng quẩn cố hoài đeo
Phòng trà tửu quán hay thường néo
Khách sạn cao lầu cố mãi theo
Vô loại xướng hò thiên hạ réo
Cầm ca số kiếp tựa thân bèo

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm