Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 24/07/2016 14:58, số lượt xem: 526

Quạnh quẽ mình ta ngán ngẩm vầy
Xa người chẳng nữa rượu tình say
Nồng thương tản lạnh lùng chăn gối
Khắc khoải phòng loan thẫm lặng dày
Đã biết duyên tình đâu trọn buổi
Sao mà nuộc ái vẫn duồng tay
Tìm mây hỏi gió nào đâu hỡi
Kỷ niệm người ơi nuối những ngày

Kỷ niệm người ơi nuối những ngày
Chau lòng thảng thốt bạt tầm tay
Ngon ngào lụn bổng trầm tan tác
Ái cảm đìu hiu lạnh lẽo dày
Cõi mộng bây giờ đau khuỷnh nhớ
Hương trầm thuở ấy nhạt niềm say
Chiều đi duỗi bóng về vô định
Quạnh quẽ mình ta ngán ngẩm vầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Ngũ độ thanh - Giao cổ đối