Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 23/03/2016 00:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/03/2016 02:27, số lượt xem: 491

Đêm tình quyện quấn lộng mầm vương
Huyễn ảo nồng xuân cõi mộng thường
Thềm vọng ái ân bừng nỗi khát
Nhạc lèn mong nhớ dậy niềm thương
Mềm tim buổi ấy ngào ngon điệu
Lả cánh đêm nào mải miết sương
Êm dịu duỗi hồn lâng sóng nhạc
Rèm lay giấc bổng ánh mơ tường

Tường mơ ánh bổng giấc lay rèm
Nhạc sóng lâng hồn duỗi dịu êm
Sương miết mải nào đêm cánh lả
Điệu ngon ngào ấy buổi tim mềm
Thương niềm dậy nhớ mong lèn nhạc
Khát nỗi bừng ân ái vọng thềm
Thường mộng cõi xuân nồng ảo huyễn
Vương mầm lộng quấn quyện tình đêm

Thuận nghịch độc