Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 06/11/2016 13:48, số lượt xem: 490

Say đắm giữa lòng lịm diễm hương
Ngợi ca nồng phả thắm môi hường
Ngày loang én mộng chào nơi nhớ
Tuổi dậy trăng tình vén cõi thương
Bay ước vạn nguyền khoe dáng mỹ
Lượn mơ ngàn tú dệt mi trường
Bày phô huyễn cảnh mừng hoa nguyệt
Lay đượm ái tình thẫm mộng vương

Vương mộng thẫm tình ái đượm lay
Nguyệt hoa mừng cảnh huyễn phô bày
Trường mi dệt tú ngàn mơ lượn
Mỹ dáng khoe nguyền vạn ước bay
Thương cõi vén tình trăng dậy tuổi
Nhớ nơi chào mộng én loang ngày
Hường môi thắm phả nồng ca ngợi
Hương diễm lịm lòng giữa đắm say

Thuận nghịch độc