Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/03/2016 13:58, số lượt xem: 537

Thệ nguyện hôm nào bảng lảng sông
Người ơi luôn nhé thắm tươi hồng
Làn thương trỗi đượm làn thương ngóng
Giọt nhớ đong đầy giọt nhớ mong
Tha thiết tim ngời ghi mãi lộng
Dạt dào tình đượm khắc hoài trông
Mùa yêu ngát toả vầy hương mộng
Bát ngát xuân nguyền biếc quãng không

Bát ngát xuân nguyền biếc quãng không
Thơm đời em nhé cõi huyền trông
Trầu cau sóng sánh ngời sắc lộng
Mật rượu ngọt ngào đẫm thức mong
Triều nhạc bồng bềnh triều nhạc óng
Sắc thơ êm ái sắc thơ hồng
Mùa trăng hạnh ngộ lừng cơn mộng
Thệ nguyện hôm nào bảng lảng sông

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Bát đồng âm