Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 28/09/2017 12:09, số lượt xem: 472

Trời tím phủ thương khúc vọng chiều
Cội nồng toang phách lạc hồn xiêu
Khơi nhầm điệu nhạt tim hờn liễu
Dỗi giận  tình đau nuối mộng diều
Vời vợi ngóng xa sầu lặng diễu
Đợi chờ hoen đắng mịt bồng phiêu
Rơi nguyền dễ mấy đâu lòng hiểu
Đời đẫm buốt mơ lặng xót nhiều

Nhiều xót lặng mơ buốt đẫm đời
Hiểu lòng đâu mấy dễ nguyền rơi
Phiêu bồng mịt đắng hoen chờ đợi
Diễu lặng sầu xa ngóng vợi vời
Diều mộng nuối đau tình giận dỗi
Liễu hờn tim nhạt điệu nhầm khơi
Xiêu hồn lạc phách toang nồng cội
Chiều vọng khúc thương phủ tím trời

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm