Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 21/08/2016 17:41, số lượt xem: 441

Làn hương phai lụn giữa canh tà
Thảng thốt mơ nào ẩn cõi xa
Cứ ngỡ tình say vờn phím lạc
Nào hay ái bạc héo trăng ngà
Còn đâu sum hiệp nồng thơm tửu
Đến nỗi lìa chia úa nhạt trà
Thẳm vắng u đời trên gác lạnh
Tiêu buồn héo hắt chạnh lòng ta

Tiêu buồn héo hắt chạnh lòng ta
Chi nữa mà mơ rượu với trà
Thơ xướng không người đâu khúc hoạ
Nhạc vang thiếu bạn biếng tay ngà
Im lìm hoa dỗi ê chề lại
Thê thiết trăng hờn ảm đạm xa
Nhấp chén tiêu sầu trong quạnh quẽ
Làn hương phai lụn giữa canh tà

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm