Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 23/07/2016 15:12, số lượt xem: 525

Lặng lẽ tâm buồn cách trở nhau
Ngàn thương thuở ấy đã hoen màu
Trầm hương rụi ngỡ ngàng chi thấu
Lạnh lẽo bao chừng ái cảm đau
Lại tưởng ngàn thu vầy phối ngẫu
Nào hay mấy buổi rã duyên đầu
Vì sao cõi ái này không hậu
Để mộng ân tình biến mãi đâu

Để mộng ân tình biến mãi đâu
Làm cho quạnh quẽ bến giang đầu
Buồn chan dạ tẻ ân mờ báu
Loãng nguyện phai hường nuối đổ châu
Rã sắc mầm hoa nào kẻ đậu
Tàn hương nẻo nguyệt mấy ai chầu
Thì thôi trả lại lời yêu dấu
Tất cả hoen rồi lệ đẫm ngâu

Liên hoàn - Ngũ độ thanh – Bát đồng âm - Giao cổ đối