Em ơi
Tình mình chỉ có thế
Có muốn dài lâu cũng chẳng làm sao hơn được
Khi duyên thì có
Mà nợ thì không.

Em ơi
Ai mà không uớc ao
Tình mãi đẹp đến ngàn sau
Hai đứa thành một
Tan vào nhau
Trong khúc Phượng cầu...

Nhưng em ơi
Trời còn khi nắng khi mưa
Khi nắng lửa mặt trời
Khi giọt ngâu về thê lương, buồn bã
Trời còn như thế
Tình mình nào dám ước tròn vuông.

Cứ buồn nhé em
Buồn thật nhiều và một lần rồi thôi
Cứ mưa nhé em
Mưa thật nhiều cho ướt sũng cả lòng
Rồi tạnh.
....................
Ngày mai
Nắng mới
Em hãy vững vàng đi tới
Chân trời hạnh phúc
Sẽ lại đến trong em...