Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 13/11/2016 11:17, số lượt xem: 366

Vẫn mãi yêu kiều giữa mộng tâm
Người ơi cõi nhớ vọng thương ngầm
Ước ao phận số nồng hương đậm
Mong mỏi duyên tình hưởng bóng râm
Bút lượn êm đềm loang mắt thẩm
Vần gieo lảnh lót dạo môi thầm
Vầng trăng hoài êm thấm
Rộn rã xuân lòng điệu phú ngâm

Rộn rã xuân lòng điệu phú ngâm
Triền miên diễm ái ước mơ thầm
Vạn niềm phước hạnh luôn lèn thấm
Trăm sự cau trầu được thoả râm
Lả lướt hồn thơ dìu nhớ rậm
Chứa chan nẻo ái trẩy vương ngầm
Ngày nao người đến tình vương lậm
Vẫn mãi yêu kiều giữa mộng tâm

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm